Κατά την άφιξη τους οι επισκέπτες στο ξενοδοχείο μας για τους επόμενους μήνες, θα παρατηρήσουν ορισμένες αλλαγές - προσθήκες στις λειτουργικές διαδικασίες του ξενοδοχείου οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο και να ενισχύσουν την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων.

Τα επιπλέον μέτρα που λαμβάνει το ξενοδοχείο μας, τηρώντας τόσο τα υποχρεωτικά κριτήρια των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων της χώρας μας όσο και τις προαιρετικές συστάσεις, περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 

Εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου


Μέσα Ατομικής Προστασίας

Διατήρηση αποστάσεων

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με γιατρό ειδικά εκπαιδευμένου στη διαχείριση των κρουσμάτων COVID-19 και έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την διαχείριση πιθανού ύποπτου κρούσματος, με σεβασμό στην προσωπικότητα και ιδιωτικότητα των πελατών μας.

 

Πρωτόκολλα  καθαρισμού – απολυμάνσεων

Το ξενοδοχείο έχει επιλέξει εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα με ιοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση κατάλληλα για τον SARS- CoV-2.

 

 Δωμάτια επισκεπτών


 

Κοινόχρηστοι χώροι


 

 Τμήμα Υποδοχής


 

Χρήση ανελκυστήρων


 

Λειτουργία εστιατορίων


 

Ασφάλεια Τροφίμων

Στο ξενοδοχείο μας, η προετοιμασία τροφίμων πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό τηρώντας τις αρχές HACCP.

 

Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών


 

Το ξενοδοχείο μας εφαρμόζει σχέδιο διαχείρισης σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος επισκέπτη ή εργαζομένου με βάση το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της χώρας μας.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου μας δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή του ελληνικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας των ξενοδοχείων.

 

Σας ευχόμαστε ασφαλή και ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο μας.